Executive Management

Board of Directors

  Name
President & CEO Nobuaki Katoh
Executive Vice Presidents Hiromi Tokuda
Koji Kobayashi
Hikaru Sugi
Masahiko Miyaki
Senior Executive Directors, Member of the Board Kazuo Hironaka
Shinji Shirasaki
Akio Shikamura
Haruya Maruyama
Akio Tajima
Michio Adachi
Hiroyuki Wakabayashi
Satoshi Iwata
Executive Director, Member of the Board Shoichiro Toyoda

Audit & Supervisory Board

  Name
Audit & Supervisory Board Members Toshio Watanabe
Masato Iwase
Fujio Cho
Tsutomu Saito
Toshimichi Kondo

Managing Officers

  Name
Executive Directors Manfredo Nicolelli
Yoshikazu Makino
Yasushi Yamanaka
Noboru Yamada
Masahiko Ito
Toshiyuki Kato
Kenichiro Kamai
Sadahiro Usui
Koji Arima
Katsuhisa Shimokawa
Yukihiko Murakami
Hiroyuki Ina
Shingo Kuwamura
Tatsuya Toyoda
Yukihiro Kato
Shoji Tsuzuki
Yoshifumi Kato
Masanari Murakami
Yukihiro Shinohara
Kazumasa Kimura
Bunichi Kondo
Masanori Tsuruta
Yasuhiro Iida
Kenichiro Ito
Hideaki Matsuki
Shinsuke Yamaguchi
Yoshitaka Kajita
Hiroaki Okuchi
Jiro Ebihara